Skip to main content

MPLS-TP Shared-Ring protection (MSRP) mechanism for ring topology
draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection-06

Recipient expansions

Mail trigger To Cc
ballot_approved_ietf_stream IETF-Announce <ietf-announce@ietf.org> The IESG <iesg@ietf.org>, draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, mpls@ietf.org, rcallon@juniper.net, rfc-editor@rfc-editor.org
ballot_deferred The IESG <iesg@ietf.org>, draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_added_comment draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_adopted_by_group draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, mpls@ietf.org rcallon@juniper.net
doc_expired draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_expires_soon draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_external_resource_change_requested mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_iana_state_changed draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_iesg_processing_started draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_intended_status_changed draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_pulled_from_rfc_queue iana@iana.org, rfc-editor@rfc-editor.org The IESG <iesg@ietf.org>, draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_replacement_changed alex.liukai@huawei.com, chengweiqiang@chinamobile.com, hejia@huawei.com, huubatwork@gmail.com, jie.dong@huawei.com, lifang@ritt.cn, lihan@chinamobile.com, wangleiyj@chinamobile.com, wjf@fiberhome.com.cn, yang.jian90@zte.com.cn
doc_replacement_suggested iesg-secretary@ietf.org, james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org
doc_state_edited draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, james.n.guichard@futurewei.com, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_stream_changed draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org
doc_stream_state_edited draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
doc_telechat_details_changed The IESG <iesg@ietf.org>, draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, rcallon@juniper.net
iesg_ballot_saved The IESG <iesg@ietf.org> draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, mpls@ietf.org, rcallon@juniper.net
ipr_posted_on_doc draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org ipr-announce@ietf.org, mpls@ietf.org
last_call_expired draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, rcallon@juniper.net iesg-secretary@ietf.org
last_call_issued IETF-Announce <ietf-announce@ietf.org> draft-cheng-mpls-tp-shared-ring-protection@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, mpls@ietf.org, rcallon@juniper.net
last_call_issued_iana IANA <drafts-lastcall@icann.org>
last_call_of_doc_with_yang_issued dromasca@gmail.com, mersue@gmail.com
last_call_requested iesg-secretary@ietf.org rcallon@juniper.net
pubreq_iesg iesg-secretary@ietf.org, mpls-chairs@ietf.org, mpls@ietf.org, rcallon@juniper.net
resurrection_completed iesg-secretary@ietf.org
resurrection_requested internet-drafts@ietf.org
sub_announced i-d-announce@ietf.org mpls@ietf.org
sub_announced_to_authors Fang Li <lifang@ritt.cn>, Han Li <lihan@chinamobile.com>, He Jia <hejia@huawei.com>, Huub van Helvoort <huubatwork@gmail.com>, Jia He <hejia@huawei.com>, Jian Yang <yang.jian90@zte.com.cn>, Jie Dong <jie.dong@huawei.com>, Junfang Wang <wjf@fiberhome.com.cn>, Kai Liu <alex.liukai@huawei.com>, Lei Wang <wangleiyj@chinamobile.com>, Weiqiang Cheng <chengweiqiang@chinamobile.com>, Yang Jian <yang.jian90@zte.com.cn>
sub_chair_approval_requested mpls-chairs@ietf.org
sub_confirmation_requested Fang Li <lifang@ritt.cn>, Han Li <lihan@chinamobile.com>, He Jia <hejia@huawei.com>, Huub van Helvoort <huubatwork@gmail.com>, Jie Dong <jie.dong@huawei.com>, Junfang Wang <wjf@fiberhome.com.cn>, Kai Liu <alex.liukai@huawei.com>, Lei Wang <wangleiyj@chinamobile.com>, Weiqiang Cheng <chengweiqiang@chinamobile.com>, Yang Jian <yang.jian90@zte.com.cn>
sub_director_approval_requested gunter.van_de_velde@nokia.com, james.n.guichard@futurewei.com, jgs@juniper.net
sub_management_url_requested Fang Li <lifang@ritt.cn>, Han Li <lihan@chinamobile.com>, He Jia <hejia@huawei.com>, Huub van Helvoort <huubatwork@gmail.com>, Jie Dong <jie.dong@huawei.com>, Junfang Wang <wjf@fiberhome.com.cn>, Kai Liu <alex.liukai@huawei.com>, Lei Wang <wangleiyj@chinamobile.com>, Weiqiang Cheng <chengweiqiang@chinamobile.com>, Yang Jian <yang.jian90@zte.com.cn>
sub_manual_post_requested internet-drafts@ietf.org Fang Li <lifang@ritt.cn>, Han Li <lihan@chinamobile.com>, Huub van Helvoort <huubatwork@gmail.com>, Jia He <hejia@huawei.com>, Jian Yang <yang.jian90@zte.com.cn>, Jie Dong <jie.dong@huawei.com>, Junfang Wang <wjf@fiberhome.com.cn>, Kai Liu <alex.liukai@huawei.com>, Lei Wang <wangleiyj@chinamobile.com>, Weiqiang Cheng <chengweiqiang@chinamobile.com>, mpls-chairs@ietf.org
sub_new_wg_00 new-wg-docs@ietf.org
sub_replaced_doc_chair_approval_requested mpls-chairs@ietf.org
sub_replaced_doc_director_approval_requested gunter.van_de_velde@nokia.com, james.n.guichard@futurewei.com, jgs@juniper.net