Skip to main content

SRv6 Deployment Consideration
draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration-07

Email aliases

Alias Expansion
draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org xiechf@chinatelecom.cn, tianhui@caict.ac.cn, zhoutianran@huawei.com, tong.li@ruc.edu.cn, pengshuping@huawei.com, edmore.chingwena@mtn.com, michbang@163.com, primadi.kusuma@ioh.co.id, gaoqiangzhou@huawei.com, zhaofeng@caict.ac.cn, majc16@chinaunicom.cn, robbins.mwehair@mtn.com, zhukeyi@huawei.com
draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration.authors@ietf.org xiechf@chinatelecom.cn, tianhui@caict.ac.cn, zhoutianran@huawei.com, tong.li@ruc.edu.cn, pengshuping@huawei.com, edmore.chingwena@mtn.com, michbang@163.com, primadi.kusuma@ioh.co.id, gaoqiangzhou@huawei.com, zhaofeng@caict.ac.cn, majc16@chinaunicom.cn, robbins.mwehair@mtn.com, zhukeyi@huawei.com
draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration.all@ietf.org xiechf@chinatelecom.cn, tianhui@caict.ac.cn, zhoutianran@huawei.com, tong.li@ruc.edu.cn, pengshuping@huawei.com, edmore.chingwena@mtn.com, michbang@163.com, primadi.kusuma@ioh.co.id, gaoqiangzhou@huawei.com, zhaofeng@caict.ac.cn, majc16@chinaunicom.cn, robbins.mwehair@mtn.com, zhukeyi@huawei.com

Recipient expansions

Mail trigger To Cc
ballot_deferred The IESG <iesg@ietf.org>, draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org
doc_added_comment draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_adopted_by_group draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_expired draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_expires_soon draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_iana_state_changed draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_iesg_processing_started draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_intended_status_changed draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_pulled_from_rfc_queue iana@iana.org, rfc-editor@rfc-editor.org The IESG <iesg@ietf.org>, draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org
doc_replacement_changed edmore.chingwena@mtn.com, gaoqiangzhou@huawei.com, majc16@chinaunicom.cn, michbang@163.com, pengshuping@huawei.com, primadi.kusuma@ioh.co.id, robbins.mwehair@mtn.com, tianhui@caict.ac.cn, tong.li@ruc.edu.cn, xiechf@chinatelecom.cn, zhaofeng@caict.ac.cn, zhoutianran@huawei.com, zhukeyi@huawei.com
doc_replacement_suggested iesg-secretary@ietf.org
doc_state_edited draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_stream_changed draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_stream_state_edited draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
doc_telechat_details_changed The IESG <iesg@ietf.org>, draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org, iesg-secretary@ietf.org
iesg_ballot_saved The IESG <iesg@ietf.org> draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
ipr_posted_on_doc draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org ipr-announce@ietf.org
last_call_expired draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org iesg-secretary@ietf.org
last_call_issued IETF-Announce <ietf-announce@ietf.org> draft-tian-spring-srv6-deployment-consideration@ietf.org
last_call_issued_iana IANA <drafts-lastcall@icann.org>
last_call_of_doc_with_yang_issued dromasca@gmail.com, mersue@gmail.com
last_call_requested iesg-secretary@ietf.org
pubreq_rfced rfc-editor@rfc-editor.org
resurrection_completed iesg-secretary@ietf.org
resurrection_requested internet-drafts@ietf.org
sub_announced i-d-announce@ietf.org
sub_announced_to_authors Chongfeng Xie <xiechf.bri@chinatelecom.cn>, Edmore Chingwena <Edmore.Chingwena@mtn.com>, Edmore Chingwena <edmore.chingwena@mtn.com>, Feng Zhao <zhaofeng@caict.ac.cn>, Hui Tian <tianhui@caict.ac.cn>, Jichun Ma <majc16@chinaunicom.cn>, Keyi Zhu <zhukeyi@huawei.com>, Primadi Hendra Kusuma <primadi.kusuma@ioh.co.id>, Primadi Kusuma <primadi.kusuma@ioh.co.id>, Qiangzhou Gao <gaoqiangzhou@huawei.com>, Qingbang Xu <michbang@163.com>, Robbins Mwehair <robbins.mwehair@mtn.com>, Robbins Mwehaire <Robbins.Mwehair@mtn.com>, Shuping Peng <pengshuping@huawei.com>, Tianran Zhou <zhoutianran@huawei.com>, Tong Li <litong@chinaunicom.cn>, Zhu Keyi <zhukeyi@huawei.com>
sub_confirmation_requested Chongfeng Xie <xiechf.bri@chinatelecom.cn>, Edmore Chingwena <edmore.chingwena@mtn.com>, Feng Zhao <zhaofeng@caict.ac.cn>, Hui Tian <tianhui@caict.ac.cn>, Jichun Ma <majc16@chinaunicom.cn>, Primadi Kusuma <primadi.kusuma@ioh.co.id>, Qiangzhou Gao <gaoqiangzhou@huawei.com>, Qingbang Xu <michbang@163.com>, Robbins Mwehair <robbins.mwehair@mtn.com>, Shuping Peng <pengshuping@huawei.com>, Tianran Zhou <zhoutianran@huawei.com>, Tong Li <litong@chinaunicom.cn>, Zhu Keyi <zhukeyi@huawei.com>
sub_management_url_requested Chongfeng Xie <xiechf.bri@chinatelecom.cn>, Edmore Chingwena <edmore.chingwena@mtn.com>, Feng Zhao <zhaofeng@caict.ac.cn>, Hui Tian <tianhui@caict.ac.cn>, Jichun Ma <majc16@chinaunicom.cn>, Primadi Kusuma <primadi.kusuma@ioh.co.id>, Qiangzhou Gao <gaoqiangzhou@huawei.com>, Qingbang Xu <michbang@163.com>, Robbins Mwehair <robbins.mwehair@mtn.com>, Shuping Peng <pengshuping@huawei.com>, Tianran Zhou <zhoutianran@huawei.com>, Tong Li <litong@chinaunicom.cn>, Zhu Keyi <zhukeyi@huawei.com>
sub_manual_post_requested internet-drafts@ietf.org Chongfeng Xie <xiechf.bri@chinatelecom.cn>, Edmore Chingwena <Edmore.Chingwena@mtn.com>, Feng Zhao <zhaofeng@caict.ac.cn>, Hui Tian <tianhui@caict.ac.cn>, Jichun Ma <majc16@chinaunicom.cn>, Keyi Zhu <zhukeyi@huawei.com>, Primadi Hendra Kusuma <primadi.kusuma@ioh.co.id>, Qiangzhou Gao <gaoqiangzhou@huawei.com>, Qingbang Xu <michbang@163.com>, Robbins Mwehaire <Robbins.Mwehair@mtn.com>, Shuping Peng <pengshuping@huawei.com>, Tianran Zhou <zhoutianran@huawei.com>, Tong Li <litong@chinaunicom.cn>
sub_new_wg_00 new-wg-docs@ietf.org
sub_replaced_doc_director_approval_requested lars@eggert.org