RIB Reduction in Virtual Subnet
draft-xu-bess-virtual-subnet-rib-reduction-01

Revision differences

Document history

Date Rev. By Action
2015-08-07
01 Xiaohu Xu New version available: draft-xu-bess-virtual-subnet-rib-reduction-01.txt
2015-01-31
00 Xiaohu Xu New version available: draft-xu-bess-virtual-subnet-rib-reduction-00.txt